post

گروه: ردیاب خودرو
تولید کننده: شرکت دایورس نت آپشن


– ارسال موقعیت خودرو از طریق SMS و یا GPRS.
– امکان ردیابی خودرو از هر جای دنیا از طریق وب سایت و یا استفاده از موبایل.
– امکان شنیدن صدای داخل ماشین ازهر جای دنیا.
– ارسال SMS هنگام فعال شدن دزدگیر.
– قابلیت ردیابی و نمایش تاریخچه مسیر پیموده شده خوردو بر حسب مدت زمان تعریف شده.
– قابلیت تعریف دیواره جغرافیایی خاص (GeoFence)برای سیستم به معنی تعریف کردن یک محدوده خاص که در صورت خروج از آن یا ورود به آن پیغام هشدار ارسال میشود.
– نصب بسیار آسان در خودرو در کمتر از ۱۵ دقیقه.-
ارسال موقعیت خودرو از طریق SMS و یا GPRS.
– امکان ردیابی خودرو از هر جای دنیا از طریق وب سایت و یا استفاده از موبایل.
– امکان شنیدن صدای داخل ماشین از هر جای دنیا.
– ارسال SMS هنگام فعال شدن دزدگیر.
-امکان خاموش کردن خودرو باSMS از هرمکانی هنگام سرقت خودرو